Oferta zabiegów

Czas zabiegu (min)

Logopeda/Neurologopeda

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna

ok 60 min

170 zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

30 min

100 zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

45 min

120 zł

Terapia afazji/dyzartrii

45 min

120 zł

Wystawienie pisemnej opinii

60 zł

ODWIEDŹ NAS:
LIPOWA 20/4 20-024 LUBLIN I PIĘTRO

Copyright 2019 ® All rights reserved.