Sylwia Dusińska

Logopeda, neurologopeda. Absolwentka Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z
neurologopedii na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w
Lublinie. Nieustannie poszerza swoją wiedzę na kursach, szkoleniach
oraz konferencjach logopedycznych. Praca z dziećmi oraz dorosłymi to
jej życiowa pasja.

neurologopeda Lublin gabinet

Magdalena Saj

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią, specjalność kliniczna na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Rozwija swoje zainteresowania naukowe i zawodowe biorąc czynny udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach w roli referenta i dyskutanta. Spełnienie zawodowe odnajduje pracując z dorosłymi oraz dziećmi.

Ewelina Prokopiuk

Jest dyplomowanym logopedą (magister logopedii z audiologią; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz muzykiem (absolwentka wydziału instrumentalnego- pedagogicznego; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W zawodzie logopedy realizuje również swoją pasję do muzyki prowadząc grupowe zajęcia umuzykalniające oraz logorytmiczne. Łączy pracę zawodową z podnoszeniem swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach. Sama prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu emisji głosu, świadomego oddechu oraz logorytmiki. Zbiera doświadczenie w pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Z racji gry na instrumentach dętych oraz działalności pedagogicznej w tym zakresie, szczególnie zgłębia wiedzę i praktykę prawidłowego oddychania. Jako śpiewaczka głosem, interesuje się naturalną emisją głosu i różnymi metodami relaksacyjnymi oraz oddechowymi.

ODWIEDŹ NAS:
LIPOWA 20/4 20-024 LUBLIN I PIĘTRO

Copyright 2019 ®  All rights reserved.