Sylwia Dusińska

Logopeda, neurologopeda. Absolwentka Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z
neurologopedii na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w
Lublinie. Nieustannie poszerza swoją wiedzę na kursach, szkoleniach
oraz konferencjach logopedycznych. Praca z dziećmi oraz dorosłymi to
jej życiowa pasja.

neurologopeda Lublin gabinet

Magdalena Saj

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią,
specjalność kliniczna na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Wiceprzewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Rozwija swoje zainteresowania naukowe i zawodowe biorąc czynny udział
w konferencjach, szkoleniach i warsztatach w roli referenta i dyskutanta.
Spełnienie zawodowe odnajduje pracując z dorosłymi oraz dziećmi.

ODWIEDŹ NAS:
LIPOWA 20/4 20-024 LUBLIN I PIĘTRO

Copyright 2019 ®  All rights reserved.