REGULAMIN

NEUROLOGIS

Centrum Terapii i Rozwoju

Lipowa 20/4 Lublin

 

 •  Wizyty można umówić osobiście, telefonicznie lub drogą internetową;
 • Pierwsza wizyta jest w formie konsultacji;
 • Prosimy o przygotowanie ewentualnej dokumentacji medycznej, psychologicznej, opinii szkoły itp;
 • Wspomniana dokumentacja jest bardzo pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapii;
 • Następne spotkania są terapeutyczne – czas trwania 30 – 45 – 60 minut;
 • Opiekun Dziecka zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z Dzieckiem udzielonych Opiekunowi na piśmie lub ustnie. W innym przypadku NEUROLOGIS Centrum Terapii i Rozwoju nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii;
 • Odwołanie wizyty można dokonać osobiście bądź telefonicznie;
 • Nie stawienie się na wizytę skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% kosztów danej wizyty;
 • Spóźnienie powoduje skrócenie zajęć;
 • Opiekun Dziecka ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż do godziny przed planowanym rozpoczęciem terapii;
 • Opłaty za zajęcia dokonywane są każdorazowo gotówką za odbytą terapię lub na podstawie wystawionej faktury za cykl  zajęć; Opiekun jest obciążany opłatą za przeprowadzone zajęcia stosownie do aktualnego cennika;

ODWIEDŹ NAS:
LIPOWA 20/4 20-024 LUBLIN I PIĘTRO

Copyright 2019 ® All rights reserved.