Jąkanie od dawna rozbudza chęć poznania przyczyny wywołującej niepłynność mówienia.
Zaburzenie to zasadniczo komplikuje zdolność komunikacyjną i społeczne funkcjonowanie.
Wprawdzie jest obecne od starożytności lecz do tej pory nie ustalono czy jest to:

 • objaw bądź zespół objawów,
 • choroba czy jej symptom,
 • nerwica czy jej objaw,
 • zaburzenie komunikacji słownej czy wyuczone zachowanie werbalne.

  Jąkanie postrzegane jest jako niepłynność mowy. Osoba która się jąka identyfikowana jest
  z postacią niepłynnie mówiącą. Jąkanie w jednych sytuacjach występuje a w innych znika, nasila
  się lub mija. To zmienne zaburzenie cały czas zaskakuje zwykłych ludzi oraz zwraca swoją uwagę
  naukowców i terapeutów.
  Pierwsze nieprawidłowości zaobserwujemy już w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.
  Dziecko zaczyna mówić pierwsze słowa, zdania, tworzy dłuższe wypowiedzi a my możemy
  usłyszeć, że się jąka. W tym samym czasie dziecko aktywnie się rozwija, poznaje świat
  a niepłynność mówienia staje się elementem kształtującym jego charakter.
  Jak podaje Z. Tarkowski, około 90% przypadków rozpatrywanego zaburzenia mowy
  występuje i rozwija się w wieku przedszkolnym bądź w okresie dojrzewania.
  Mowa dziecka nie rozwija się z dnia na dzień. Tak samo jest z chodzeniem czy bieganiem.
  Są to procesy naturalne, które uważamy za oczywiste, a które wymagają skoordynowania ruchów
  z pracą mózgu i całego organizmu. Wypowiadając się na określony temat, musimy wiedzieć co
  chcemy powiedzieć, dobrać odpowiednie słowa oraz skoordynować oddech by uruchomić fałdy
  głosowe i „wydobyć” głos. Dopiero zsynchronizowanie wszystkich elementów daje nam płynną
  mowę. To trudny i złożony proces. Na szczęście większa część dzieci uczy się tego w sposób
  naturalny, tak jak jedzenia czy chodzenia. Pomiędzy 2. a 5. rokiem życia obserwuje się u niektórych dzieci różne zawahania oraz przerwy w ich mówieniu 1 .

  Zwykle zaczyna się niewinnie – swobodne powtarzanie głosek, sylab czy słów. W dalszej kolejności obserwuje się napięcie mięśni w czasie tych powtórzeń. Dziecko zdaje sobie sprawę, że coś jest nie w porządku.
  Zaczyna aktywnie odnosić się do tych trudności i w różny sposób radzić sobie z niepowodzeniami w swobodnym mówieniu.

  Dlaczego dziecko się jąka? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Według różnych
  autorów nie istnieje jedna przyczyna. W trakcie badania tego zaburzenia można skupić się
  na pojedynczych ewentualnych czynnikach etiologicznych lub analizować sposób jego
  powstawania i przebieg – kryterium genezy. 2 Jąkanie to wynik oddziaływania wielu czynników.

W zależności od przypadku, mogą być one bardzo różne. Najczęstsze z nich to:

 • jąkający się członkowie rodziny – znany jest czynnik występowania jąkania w rodzinie. Może być
  ono dziedziczne, ale ważne są również reakcje członków rodziny na niepłynność w mowie
  dziecka,
 • opóźnienie rozwoju mowy – Ren`ee Byrne mówi o dzieciach jąkających się, u których zwykle
  obserwujemy opóźniony rozwój mowy bądź trudności z nabywaniem trudniejszych głosek.
  Dzieci te „gorzej” opanowują nowe pojęcia i wypowiadają swoje myśli,
 • występowanie stresujących sytuacji – może to być tylko jedna sytuacja a może to być dłuższy,
  niekorzystny stan emocjonalny w jakim dziecko się znajduje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *